دریافت همین آهنگ

ایران باستان

ابر قدرت تمدن و فرهنگ و علم و الهیات و ...

 

میل پیوست چند گاهیست روند چرخش اینترنتی فزآینده ای گرفته است. در مورد واژه نخست تردید بیشتری دارم زیرا که آنها یارای ادا کردن واژه پارس را نیز ندارند و فارس را به کار می گیرند که ما نیز به نادرستی به جای پارس آنرا به کار می گیریم که به باورم تلنگور خوبیست که از این پس واژه درست را به کار بگیریم.

 

در مورد واژه دوم دوستان می توانند به نشانی تارنمای فرهنگ دهخدا سری بزنند:

 

http://www.loghatnaameh.com/

 

چنین چیزی در این فرهنگ نامه آمده است، اما بسیاری واژگان در درازای پیشینه پارسی شدنشان معنی دیگری گرفته اند، شاید روشنترین واژه از این دست واژه مزخرف باشد که در اصل به معنی آراسته است اما کاربری پارسی آن برابر "چرت و پرت" یا "پرت و پلا"ست و واژگان زیر نیز از این دسته اند:

 

ابتدایی (عرب می گوید: بدائی)، انقلاب (عرب می گوید: ثوره)، تجاوز (اعتداء)، تولید (انتاج)، تمدن (مدنیه)، جامعه (مجتمع)، جمعیت (سکان)، خجالت (حیا)، دخالت (مداخله)، مثبت (وضعی)، مسری (ساری)، مصرف (استهلاک)، مذاکره ( مفاوضه)، ملت (شَعَب)، ملی (قومی)، ملیت (الجنسیه) و بسیاری از  واژه های دیگر (برداشت از میل های پیشین شناسه ای با نام "بچه محل").

 

اما باز به هر روی، به باورم پیشنهاد واژگان پارسی جایگزین بسیار نیک و پسندیده است. دانستن دیدگاه دوستانی که آگاهی بیشتری در واژه شناسی دارند،  سبب ساز سپاسگزاریست.

 

پیروز و پاینده ایران یکپارچه

 

امید بختیاری

 

 


 
 

 


 +نوشته شده در شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1388ساعت11:57 ب.ظتوسط ALI TAHERI | نظرات (0)

نظرات (0) نظرات (0)